Hallens cafeteria

Kvaglundhallens Cafeteria er en frivillig forening, hvis formål er:
 
-at drive Kvaglundhallens Cafeteria
-at frembringe et overskud, der kan anvendes til ungdomsarbejdet  i Kvaglunds 4 Idrætsforeninger, samt køb af udstyr til hallen. Evt. overskud fordeles af
bestyrelsen efter ansøgning.
 
Cafeteriet er åbent ved forskellige efter aftale med de enkelte foreninger. Den største indtægt er i forbindelse med store arrangementer i Hallen i form af juletræsfester, banko, håndboldstævner, stenmesse mv.
 
Foreningen drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Der er  brug for, at der hele tiden er en tilgang af frivillige for at kunne drive foreningen og dermed støtte op om ungdomsarbejdet i Kvaglund.
 
Man kan hjælpe ved at tage nogle vagter en weekend en engang imellem eller ved at hjælpe til de store arrangementer. Hver vagt har 4-6 vagter i løbet af hele sæsonen. En vagt er typisk af 3-4 timer.
Bestyrelsen
Billederne på siden viser nogle af de frivillige hjælpere som er i gang ved 3F's forårsfest 2008.