Hallens etablering mv.

Hallen blev opført i 19889, bl.a. ved hjælp af indsamlede midler på 1,4 mio kr, især i lokalområdet. Hallen ejes og drives af en selvstændig forening: Foreningen Kvaglundhallen. Kvaglunds idrætsforeninger er langt de væsentligste lejere i hallen, men også stævner, udstillinger, fester o.lign. hører til hallens aktiviteter.
Øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor foreningens ca. 140 medlemmer har stemmeret. Et medlemskab koster 150 kr i kontingent om året.
Er man interesseret i at blive medlem, kan man kontakte et bestyrelsesmedlem eller halbestyren, så sørger de for en indmeldelse.